GESCHIEDENIS TENNISVERENIGING T.O.S.S. TE BILTHOVEN

Tennisvereniging T.O.S.S. (Tennis Our Special Sport) bestond 50 jaar in april 2019.

TV T.O.S.S. is in 1969 opgericht door een groepje enthousiaste tennissers, dat regelmatig met elkaar tenniste op de huidige WVT-banen (pas in 2002 is T.V. T.O.S.S. officieel als vereniging ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel).

Tennispark Brandenburg was eigendom van de Gemeente De Bilt en werd aan diverse groepen tennissers verhuurd.

De hoofdhuurder was Tennisvereniging Helios (eveneens opgericht in 1969). Vanaf haar oprichting in 1969 huurde T.O.S.S. van de Gemeente De Bilt in de zomermaanden op tennispark Brandenburg 2 banen op maandagavond en 3 banen op donderdagavond (de TOSS-avond). Voorts waren er diverse losse groepjes tennissers ook huurder van een baan.

De kantine van tennispark Brandenburg is een oud VVV-kantoortje, dat vele jaren bij station Bilthoven heeft gestaan op de plaats waar tot voor kort de Bilthovense Boekhandel gevestigd was. Door Helios zijn daar destijds de toiletten, douches en bijkeuken tegenaan gebouwd. Hoogtepunt van ieder tennisseizoen was het Parktoernooi, waaraan alle bespelers van tennispark Brandenburg en van de nabijgelegen WVT banen konden deelnemen. De bezoekers, gezeten op de “heuvel” (later door TOSS afgegraven t.b.v. vergroting van het terras), beleefden onder genot van een drankje, altijd veel plezier aan deze jaarlijkse wedstrijd.

In 1988 werd door de Gemeente de Bilt aan Helios het erfpacht- en opstalrecht van tennispark Brandenburg aangeboden. Op dit aanbod is Helios uiteindelijk niet ingegaan, omdat zij er toch de voorkeur aan gaf om een nieuw tennispark met 4 gravelbanen aan te leggen aan de Kees Boekelaan in Bilthoven. De opening daarvan vond plaats op 1 april 1989.

De Gemeente De Bilt heeft vervolgens getracht Tenniscentrum Groenekan te interesseren voor aankoop van tennispark Brandenburg. Deze bleek niet geïnteresseerd te zijn.

De Gemeente De Bilt heeft volgens het erfpacht- en opstalrecht van tennispark Brandenburg aan Tennisvereniging T.O.S.S. aangeboden, dat toen slechts 35 leden telde!

Op 14 mei 1990 heeft het bestuur van T.V. T.O.S.S. aan B&W van de Gemeente de Bilt laten weten, dat Tennisvereniging T.O.S.S. besloten heeft, teneinde zakelijke en sportieve belangen te scheiden, een B.V. op te richten genaamd B.V. TOSS en dat deze B.V. i.o. op het aanbod van de Gemeente wilde ingaan.

B.V. TOSS heeft in zijn oprichtingsakte wel vast laten leggen, dat aandeelhouders van B.V. TOSS ook leden van T.V. T.O.S.S. moesten zijn en dat de directie van de B.V. zoveel mogelijk een Personele Unie moest vormen met het bestuur van de T.V.

Op 28 december 1990 (dus ruim 20 jaar na de oprichting van T.V. T.O.S.S.) is het erfpacht- en opstalrecht tennispark Brandenburg officieel door de Gemeente De Bilt overdragen aan B.V. TOSS i.o. (op 24 april 1991 is B.V. TOSS officieel opgericht).

Op 3 juni 1991 vond de officiële heropening van het tennispark Brandenburg plaats door wethouder Jan v.d. Linden.

In 1999 werden 4 lichtmasten geplaatst (in 2021 zijn deze vervangen door nieuwe masten voorzien van ledverlichting). Tevens is in 1999 het bestaande terras uitgebreid (de “heuvel” moest daartoe grotendeels worden afgegraven) en fraai betegeld en gedeeltelijk van een afdak voorzien. Ook is in dat jaar de fraaie muurschildering aangebracht en het kantinegebouw voorzien van een clubembleem ontworpen door een van de TOSS-leden.

In 2003 is het dak van de kantine grotendeels vernieuwd en het terras voorzien van gasverwarming.

Teneinde recht te doen aan de belangeloze inspanning en tomeloze inzet van vele tossers – zowel aandeelhouders als niet-aandeelhouders – om het tennispark optimaal te krijgen en te houden, was de directie van BV TOSS van mening, dat TV TOSS ook aandeelhouder moest worden, zodat het bestuur van TV TOSS kon meepraten in de aandeelhoudersvergadering namens de tossers/niet-aandeelhouders (wordt op 1 juni 2001 bewaarheid door de aankoop van 2 aandelen en op 1 november 2002 met de aankoop van nog eens 22 aandelen). Daarenboven was de directie van BV TOSS van mening, dat op termijn getracht moest worden TV TOSS enig aandeelhouder te laten worden van BV TOSS. Dit streven werd uiteindelijk bereikt op 19 februari 2004. Nadat in 2011 het erfpacht- en opstalrecht van het tennispark was overgegaan van BV TOSS naar TV TOSS, is besloten BV TOSS per 1-1-2020 te liquideren.

TV TOSS wordt sinds haar oprichting in 1969 gekenmerkt door het hebben van uitsluitend recreatieve leden. TV TOSS is dan ook niet aangesloten bij de KNLTB (neemt dus ook niet deel aan competitietennis) en kent geen jeugdafdeling. Daardoor is TV TOSS altijd een betrekkelijk kleine vereniging gebleven; er heerst een grote saamhorigheid. TV TOSS kent geen afhangsysteem, d.w.z. in principe tennist iedereen met iedereen afhankelijk van de loting (tossen). Om het halfuur wordt er getost onder alle aanwezige leden. Op maandagavond, woensdagmorgen, donderdagavond en zondagmorgen komen de meeste leden tennissen. Voor niet-leden bestaat de mogelijkheid om op contractbasis een baan te huren. Bij TV TOSS worden veel onderlinge toernooien georganiseerd, waaronder de onderlinge voorjaarscompetitie, de maandelijkse donderdagavond-toernooien en het traditionele “tussen kerst en oud/nieuw toernooi. TV TOSS neemt ook vanaf de start in 1994 deel aan jaarlijks de Bilts Recreatie Tennisweek.

In 2010 werd de kantine in eigen beheer gerenoveerd, waarbij er o.a. een geheel nieuwe keuken werd geplaatst, een nieuwe bar werd vervaardigd en de bijkeuken werd opgeknapt. Tevens gaat in dat jaar de website de lucht in www.tv-toss.nl

In 2013 zijn de zeer oude (door de KNLTB in 1991 al afgekeurde) gravelbanen vervangen door all weather banen door de firma Agterberg, waardoor gedurende het gehele jaar (behalve bij opdooi) getennist kan worden. Vanaf de winterperiode 2013/2014 kon daardoor ook in de wintermaanden het maandelijkse donderdagavond-toernooi georganiseerd worden.

In 2021 is led verlichting aangebracht op de drie all weather banen. Naast deze energiebesparende maatregel is de op benzine werkende tractor vervangen door een elektrische trekker voor het onderhoud van de banen. Ook het tuingereedschap, zoals de op benzine werkende bosmaaier en heggenschaar zijn vervangen door accu-machines. Verder is het dak van de kantine vol gelegd met zonnepanelen.