Wanneer zijn de banen (on-)bespeelbaar?

Problemen met de bespeelbaarheid van de banen ontstaan op het moment dat er sprake is van een hoge luchtvochtigheid of als er neerslag valt. In z’n algemeenheid kan worden gesteld dat er op onze banen gespeeld mag worden, behalve bij ijzel, dooi en dikke sneeuw. In alle situaties zal moeten worden beoordeeld of het spelen op de banen tot gevaar leidt voor de tennissers. 

Kale of droge vorst 

Kale of droge vorst is geen enkel probleem en het bespelen onder die omstandigheden dus ook niet. Een bevroren tennis-baan kan iets harder aanvoelen, maar bij voldoende vlakheid is bespeling geen probleem. 

Rijp 

Rijp is witte aanslag die wordt veroorzaakt door het neerslaan en bevriezen van waterdamp in de lucht. Voor de banen is rijp technisch gezien geen probleem. De vezel van de baan zal niet afbreken door de aanwezigheid van een dun ijslaagje. Er zal heel goed beoordeeld moeten worden in hoeverre de aanwezige rijp (zeker bij hardnekkige of ruwe rijp) gladheid van het speeloppervlak veroorzaakt en dus gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

IJzel* 

IJzel is eigenlijk niets anders dan regen die bevriest zodra het in aanraking komt met een bevroren oppervlak. Er vormt zich dan een ijslaag waardoor het oppervlak glad wordt. Bespeling van een beijzelde tennisbaan is niet toegestaan, omdat dit schadelijk is voor de baan en het te gevaarlijk is om te spelen. 

Sneeuw* 

Sneeuw is in principe geen probleem. Bespelen van een licht besneeuwde baan vormt dus geen risico, maar wel uitkijken met gladheid. Op een volledig besneeuwde tennisbaan is het echter niet toegestaan om te spelen. Het heeft namelijk tot gevolg dat de sneeuw in de mat wordt getrapt. De temperatuur hoeft maar licht te stijgen en vervolgens weer te dalen en er vormt zich een ijslaagje. Indien er zich een ijslaag heeft gevormd, mag er zeker niet worden gespeeld. 

Sneeuw-ruimen of niet? 

Het verwijderen van sneeuw kan leiden tot schade aan de mat, met een kortere levensduur van de baan tot gevolg. Ook zal instrooizand dat aan de sneeuw plakt van de banen verdwijnen. Het is ook niet goed om op de besneeuwde banen te lopen. Je drukt het aan tot ijs en uiteindelijk duurt het alleen maar langer voordat je er weer op kan spelen. Sneeuw laten liggen heeft een belangrijk voordeel. Sneeuw werkt isolerend, de vorst komt daardoor minder diep in de constructie/ onderlaag. Hierdoor zal bij dooi de baan sneller bespeeld kunnen worden. 

Opdooi* 

Opdooi is het verschijnsel wanneer na het intreden van de dooi het dooiwater niet weg kan door een bevroren en waterondoorlatende ondergrond. Indien bij het dooiproces water op de baan blijft staan, dan duidt dat op een afgesloten ijslaag constructie. Er mag dan niet gespeeld worden. Blijft er geen water op de baan staan en is het speeloppervlak verder droog en schoon van sneeuw, dan kan er in beginsel weer worden gespeeld. 

* Bij sneeuw, ijzel, of opdooi bepaalt het bestuur van TV TOSS of de banen bespeelbaar zijn. Indien er niet gespeeld kan worden, wordt het toegangshek van de banen afgesloten en de leden en huurders worden daarover geïnformeerd. Wanneer er weer gespeeld kan worden zal eveneens een bericht worden gestuurd!